Co warto wiedzieć o ogrzewaniu?

teriału), ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz kumul

Dodane: 01-05-2019 11:55
Co warto wiedzieć o ogrzewaniu? piec na olej zużyty

Kocioł centralnego ogrzewania

Kocioł centralnego ogrzewania opalany węglem

Kocioł węglowy centralnego ogrzewania jest również kłopotliwy w eksploatacji (ze względu na charakter materiału), ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz kumul